Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh
 • 14/09/2021
 • 0
 • 15
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao
 • 13/09/2021
 • 0
 • 43
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín
 • 13/09/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động
 • 13/09/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi
 • 13/09/2021
 • 0
 • 37
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy cắt kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy cắt kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy cắt kim loại
 • 13/09/2021
 • 0
 • 80
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 108/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến băng tải 112BC01 và xử lý chống sạt lở, nứt hỏng bê tông mặt đường tuyến đường chính, cống thoát nước số 7 mỏ đá vôi Quang Hanh, kè đá chắn nước chân trụ C61 băng tải 112BC01
 • 09/09/2021
 • 0
 • 24
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2021
 • 09/09/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công nghệ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công nghệ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công nghệ
 • 06/09/2021
 • 0
 • 50
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu nhiệt

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu nhiệt

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bê tông chịu nhiệt
 • 06/09/2021
 • 0
 • 22
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top