Thông báo
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 134/CHCT/XMCP/ĐT/2021, “Cung cấp thiết bị dự phòng cho hệ thống máy nghiền xi măng HM 163RM01”
 • 13/10/2021
 • 0
 • 52
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng
 • 06/10/2021
 • 0
 • 56
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng
 • 06/10/2021
 • 0
 • 43
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu cung cấp vỏ bao KPK cho Chi nhánh Phía Nam
 • 05/10/2021
 • 0
 • 35
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 234/CHCT/XMCP/ĐT/2021
 • 04/10/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng cầu cân cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng cầu cân cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng cầu cân cho Chi nhánh Phía Nam
 • 04/10/2021
 • 0
 • 47
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao KPK cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao KPK cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao KPK cho Chi nhánh Phía Nam
 • 30/09/2021
 • 0
 • 60
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 107/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ năm 2021
 • 29/09/2021
 • 0
 • 107
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 205/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Chống dột và thay tôn lợp tuyến băng tải 173BC06, 173BC07
 • 29/09/2021
 • 0
 • 93
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt các hạng mục tại Chung cư CBCNV

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt các hạng mục tại Chung cư CBCNV

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt các hạng mục tại Chung cư CBCNV
 • 28/09/2021
 • 0
 • 54
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top