Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất thay thế vòng bi Radial Swivel đầu ra máy nghiền 1

Thông báo mời tham gia đề xuất thay thế vòng bi Radial Swivel đầu ra máy nghiền 1

Thông báo mời tham gia đề xuất thay thế vòng bi Radial Swivel đầu ra máy nghiền 1
 • 17/09/2021
 • 0
 • 54
Đính chính thông báo mời thầu

Đính chính thông báo mời thầu

Đính chính thông báo mời thầu gói thầu số 243/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp dịch vụ sửa chữa, sơn cửa, sửa chưa, sơn lan can, xử lý chống thấm, sơn tường các Trạm điện
 • 16/09/2021
 • 0
 • 43
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho cơ cấu dẫn động HM141KL01, 142PC01, 122CV04

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho cơ cấu dẫn động HM141KL01, 142PC01, 122CV04

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho cơ cấu dẫn động HM141KL01, 142PC01, 122CV04
 • 16/09/2021
 • 0
 • 49
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, sơn cửa, sửa chưa, sơn lan can, xử lý chống thấm, sơn tường các Trạm điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, sơn cửa, sửa chưa, sơn lan can, xử lý chống thấm, sơn tường các Trạm điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ sửa chữa, sơn cửa, sửa chưa, sơn lan can, xử lý chống thấm, sơn tường các Trạm điện
 • 15/09/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh
 • 14/09/2021
 • 0
 • 0
Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh

Thông báo mời tham gia đề xuất lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Mỏ đã vôi Quang Hanh, Mỏ set Hà Chanh
 • 14/09/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa khu vực máy đóng bao
 • 13/09/2021
 • 0
 • 58
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phớt làm kín
 • 13/09/2021
 • 0
 • 36
Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động
 • 13/09/2021
 • 0
 • 33
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi
 • 13/09/2021
 • 0
 • 49
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top