Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực nghiền xi
 • 19/07/2021
 • 0
 • 52
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư của máy tách kim loại
 • 19/07/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia

Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia

Thông báo mời tham gia đề xuất thay tole mái che băng tải 04-11 và vách che cửa kho phụ gia
 • 14/07/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng - HR122RM01, 150RM01, 163RM01
 • 14/07/2021
 • 0
 • 32
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối motor - hộp số máy nghiền
 • 12/07/2021
 • 0
 • 52
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện
 • 09/07/2021
 • 0
 • 49
Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động

Thông báo mời tham gia đề xuất phân tích rung động, cân bằng động
 • 06/07/2021
 • 0
 • 39
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu
 • 06/07/2021
 • 0
 • 40
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi và phớt cho đông cơ điện
 • 06/07/2021
 • 0
 • 58
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên máy đóng bao
 • 06/07/2021
 • 0
 • 78
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top