Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡn thiết bị hạng mục 131, 150

Thông báo mời tham gia đề xuất tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡn thiết bị hạng mục 131, 150

Thông báo mời tham gia đề xuất tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡn thiết bị hạng mục 131, 150
 • 25/02/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, thay thế vòng bi động cơ chính máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, thay thế vòng bi động cơ chính máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng, thay thế vòng bi động cơ chính máy nghiền
 • 25/02/2021
 • 0
 • 42
Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội thảo và tuor du lịch tại Thái Lan cho các nhà phân phối khu vực Quảng Ninh

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội thảo và tuor du lịch tại Thái Lan cho các nhà phân phối khu vực Quảng Ninh

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội thảo và tuor du lịch tại Thái Lan cho các nhà phân phối khu vực Quảng Ninh
 • 25/02/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay sản xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay sản xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay sản xuất xi măng
 • 25/02/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối thủy lực

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối thủy lực

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp khớp nối thủy lực
 • 25/02/2021
 • 0
 • 20
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo
 • 25/02/2021
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn năm 2018
 • 25/02/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí
 • 25/02/2021
 • 0
 • 20
Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành

Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành

Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành
 • 25/02/2021
 • 0
 • 26
Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ống cấp nước

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ống cấp nước

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ông cấp nước làm mát khu vực Lò nung và Nghiền liệu
 • 25/02/2021
 • 0
 • 50
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top