Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hộp giảm tốc máy nghiền xi hạng mục 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hộp giảm tốc máy nghiền xi hạng mục 163RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thay thế cho hộp giảm tốc máy nghiền xi hạng mục 163RM01
 • 25/02/2021
 • 0
 • 31
Thông báo mời tham gia đề xuất nạo vét hệ thống thoát nước, xây mương mới, thu gom nước thải

Thông báo mời tham gia đề xuất nạo vét hệ thống thoát nước, xây mương mới, thu gom nước thải

Thông báo mời tham gia đề xuất nạo vét hệ thống thoát nước, thay tấm đan, xây mương mới, thu gom nước thải, láng xi măng, làm ống thoát nước từ cổng C1 đến trạm TT01 và tháo dỡ Logo.
 • 25/02/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Chi nhánh phía Nam
 • 25/02/2021
 • 0
 • 41
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Dao gạt liệu máy nghiền Horomill cho chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Dao gạt liệu máy nghiền Horomill cho chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Dao gạt liệu máy nghiền Horomill
 • 25/02/2021
 • 0
 • 36
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ phụ gia dùng cho sản xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ phụ gia dùng cho sản xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ phụ gia dùng cho sản xuất xi măng
 • 25/02/2021
 • 0
 • 38
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay phục vụ sản xuất xi măng tại Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay phục vụ sản xuất xi măng tại Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tro bay phục vụ sản xuất xi măng tại Chi nhánh phía Nam
 • 25/02/2021
 • 0
 • 45
Thông báo mời tham gia đề xuất thiết kế chế tạo và lắp đặt biển quảng cáo xoay

Thông báo mời tham gia đề xuất thiết kế chế tạo và lắp đặt biển quảng cáo xoay

Thông báo mời tham gia đề xuất thiết kế chế tạo và lắp đặt biển quảng cáo xoay
 • 25/02/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ xe đưa đón CBCNV cho Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ xe đưa đón CBCNV cho Chi nhánh phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ xe đưa đón CBCNV cho Chi nhánh phía Nam
 • 25/02/2021
 • 0
 • 32
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tấm cấp liệu cân băng Clinker

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tấm cấp liệu cân băng Clinker

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tấm cấp liệu cân băng Clinker
 • 25/02/2021
 • 0
 • 45
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu bôi trơn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu bôi trơn máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu bôi trơn máy nghiền
 • 25/02/2021
 • 0
 • 27
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top