Clinker CPC 50

Clanhke xi măng poóclăng thương phẩm CPC50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.
Tên chỉ tiêu
1. Hoạt tính cường độ, N/mm2, không nhỏ hơn.
- 3 ngày ± 45 phút: mức 25
- 28 ngày ± 8 giờ: mức 50
 
2. Hệ số nghiền, không nhỏ hơn: mức 1,2

3. Cơ hạt:
- Nhỏ hơn 1mm, %, không lớn hơn: mức 10
- Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm, %, không nhỏ hơn: mức 50

4. Hàm lượng canxi oxit (CaO), %: mức từ 58 đến 67
5. Hàm lượng silic oxit (SiO2), %: mức từ 18 đến 26
 
6. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), %: mức từ 3 đến 8
 
7. Hàm lượng sắt oxits (Fe2O3), %: mức từ 2 đến 5
 
8. Hàm lượng magiê oxits (MgO), %, không lớn hơn: mức 5
 
9. Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), %, không lớn hơn: mức 1,5
 
10. Hàm lượng kiềm tương đương.
Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, %, không lớn hơn: mức 1,0
 
11. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn: mức 0,75
 
12. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn: mức 1,0
 
13. Độ ẩm, %, không lớn hơn: mức 1,0
Sản phẩm liên quan
0967 931 666
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top