Thông báo
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số: 331/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại Nhà máy năm 2020
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao nhân tạo năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao nhân tạo năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao nhân tạo năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 6
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại nhà máy năm 2020

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại nhà máy năm 2020

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại nhà máy năm 2020
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng lô hàng clinker tháng 01/2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu tháng 12/2020

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu tháng 12/2020

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu tháng 12/2020
 • 02/03/2021
 • 0
 • 11
Thông báo mời tham gia đề xuất cug cấp con lăn băng tải hạng mục 173BC06

Thông báo mời tham gia đề xuất cug cấp con lăn băng tải hạng mục 173BC06

Thông báo mời tham gia đề xuất cug cấp con lăn băng tải hạng mục 173BC06
 • 02/03/2021
 • 0
 • 20
Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 và năm 2022

Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 và năm 2022

Thông báo mời tham gia đề xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 và năm 2022
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Yêu cầu báo giá than nhập khẩu tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Yêu cầu báo giá than nhập khẩu tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Yêu cầu báo giá than nhập khẩu tháng 12/2020 và tháng 01/2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 23
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top