Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đất giàu sắt năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đất giàu sắt năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đất giàu sắt năm 2021
 • 05/05/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ mạ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ mạ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ mạ
 • 05/05/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hộp số máy nghiền và hộp số gầu tải 06-01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hộp số máy nghiền và hộp số gầu tải 06-01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hộp số máy nghiền và hộp số gầu tải 06-01
 • 04/05/2021
 • 0
 • 16
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu
 • 04/05/2021
 • 0
 • 36
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp công cụ, dụng cụ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp công cụ, dụng cụ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp công cụ, dụng cụ
 • 04/05/2021
 • 0
 • 23
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ thi công xuất khẩu xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ thi công xuất khẩu xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vỏ bao PK loại 40kg phục vụ thi công xuất khẩu xi măng
 • 04/05/2021
 • 0
 • 13
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu Quý II/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu Quý II/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than nhập khẩu Quý II/2021
 • 04/05/2021
 • 0
 • 22
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì máy nén khí và máy sấy khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì máy nén khí và máy sấy khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư bảo trì máy nén khí và máy sấy khí
 • 23/04/2021
 • 0
 • 47
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt bộ lưới lọc phễu nhập 03.04.02

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt bộ lưới lọc phễu nhập 03.04.02

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt bộ lưới lọc phễu nhập 03.04.02
 • 23/04/2021
 • 0
 • 24
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho máy nghiền liệu 122RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho máy nghiền liệu 122RM01

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho máy nghiền liệu 122RM01
 • 16/04/2021
 • 0
 • 41
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top