Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa động cơ điện hạ thế

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa động cơ điện hạ thế

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa động cơ điện hạ thế
 • 16/04/2021
 • 0
 • 27
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống lọc bụi túi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống lọc bụi túi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống lọc bụi túi
 • 15/04/2021
 • 0
 • 39
Thông báo mời tham gia đề xuất quan trăc môi trường định kỳ năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất quan trăc môi trường định kỳ năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất quan trăc môi trường định kỳ năm 2021
 • 15/04/2021
 • 0
 • 36
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu cung cấp phụ tùng thay thế băng tải 08-03 và 05-15
 • 13/04/2021
 • 0
 • 32
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu cung cấp lưới phễu nhập liệu cho Chi nhánh Phía Nam
 • 13/04/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cáp thép tời điện cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cáp thép tời điện cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cáp thép tời điện cho Chi nhánh Phía Nam
 • 13/04/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam
 • 13/04/2021
 • 0
 • 18
Thông báo hủy thầu

Thông báo hủy thầu

Thông báo hủy thầu cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam
 • 13/04/2021
 • 0
 • 28
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt đệm va cảng Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt đệm va cảng Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và lắp đặt đệm va cảng Chi nhánh Phía Nam
 • 13/04/2021
 • 0
 • 17
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao cho máy in phun vỏ bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao cho máy in phun vỏ bao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao cho máy in phun vỏ bao
 • 12/04/2021
 • 0
 • 26
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top