Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và thay thế một phần tôn mái kho đá vôi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và thay thế một phần tôn mái kho đá vôi

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp và thay thế một phần tôn mái kho đá vôi
 • 12/04/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù trung thế cho Chi nhanh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù trung thế cho Chi nhanh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù trung thế cho Chi nhanh Phía Nam
 • 12/04/2021
 • 0
 • 15
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng máy đóng bao cho Chi nhánh Phía Nam
 • 12/04/2021
 • 0
 • 26
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ
 • 12/04/2021
 • 0
 • 35
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng thay thế băng tải 08-03 và 05-15

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng thay thế băng tải 08-03 và 05-15

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp phụ tùng thay thế băng tải 08-03 và 05-15
 • 08/04/2021
 • 0
 • 55
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị thí nghiệm

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị thí nghiệm

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị thí nghiệm
 • 07/04/2021
 • 0
 • 40
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư chiếu sáng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư chiếu sáng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư chiếu sáng
 • 07/04/2021
 • 0
 • 34
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lưới phễu nhập liệu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lưới phễu nhập liệu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lưới phễu nhập liệu cho Chi nhánh Phía Nam
 • 07/04/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp áo mưa cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp áo mưa cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp áo mưa cho Chi nhánh Phía Nam
 • 06/04/2021
 • 0
 • 17
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 131/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất
 • 06/04/2021
 • 0
 • 48
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top