Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện cho khu vực cụm FAM

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện cho khu vực cụm FAM

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện cho khu vực cụm FAM
 • 06/04/2021
 • 0
 • 49
Thông báo hủy thầu

Thông báo hủy thầu

Thông báo hủy thầu gói thầu số 042/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Quan trắc môi trường định kỳ năm 2021
 • 06/04/2021
 • 0
 • 56
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 025/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp bộ áo ma sát cho gầu nâng và bulong gầu xiên
 • 31/03/2021
 • 0
 • 61
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho hệ thống pha trộn phụ gia máy nghiền xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho hệ thống pha trộn phụ gia máy nghiền xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị cho hệ thống pha trộn phụ gia máy nghiền xi măng
 • 31/03/2021
 • 0
 • 43
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp que hàn

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp que hàn

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp que hàn
 • 31/03/2021
 • 0
 • 30
Thông báo mời tham gia đề xuất hàn đắp phục hồi con lăn máy nghiền liệu, tấm lót, tấm nêm máy nghiền xi măng và cung cấp tấm nêm máy nghiền xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất hàn đắp phục hồi con lăn máy nghiền liệu, tấm lót, tấm nêm máy nghiền xi măng và cung cấp tấm nêm máy nghiền xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất hàn đắp phục hồi con lăn máy nghiền liệu, tấm lót, tấm nêm máy nghiền xi măng và cung cấp tấm nêm máy nghiền xi măng
 • 31/03/2021
 • 0
 • 32
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đầu cân phối liệu Nghiền xi và Lò nung

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đầu cân phối liệu Nghiền xi và Lò nung

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đầu cân phối liệu Nghiền xi và Lò nung
 • 31/03/2021
 • 0
 • 52
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 131/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp vật tư thiết bị điện sản xuất
 • 29/03/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cửa rút liệu cho hệ thống xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cửa rút liệu cho hệ thống xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp cửa rút liệu cho hệ thống xuất xi măng
 • 26/03/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai
 • 26/03/2021
 • 0
 • 20
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top