Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị đồng hồ đo áp

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị đồng hồ đo áp

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị đồng hồ đo áp
 • 26/03/2021
 • 0
 • 40
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ áo ma sát cho gầu nâng và bulong gầu xiên

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ áo ma sát cho gầu nâng và bulong gầu xiên

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ áo ma sát cho gầu nâng và bulong gầu xiên
 • 26/03/2021
 • 0
 • 16
Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng

Thông báo chào hàng clinker CP50 theo tiêu chuẩn TCVN 7024:2013 do Công ty CP xi măng Cẩm Phả sản xuất
 • 26/03/2021
 • 0
 • 33
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dây đai
 • 26/03/2021
 • 0
 • 18
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng cho máy xray

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng cho máy xray

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng cho máy xray
 • 25/03/2021
 • 0
 • 15
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ, hóa chất tiêu hao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ, hóa chất tiêu hao

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ, hóa chất tiêu hao
 • 24/03/2021
 • 0
 • 15
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, nhỏ lẻ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, nhỏ lẻ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, nhỏ lẻ
 • 19/03/2021
 • 0
 • 40
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao Jumbo ra cảng Nhà máy

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao Jumbo ra cảng Nhà máy

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao Jumbo ra cảng Nhà máy
 • 02/03/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 14
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị lắp đặt băng tải cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị lắp đặt băng tải cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị lắp đặt băng tải cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 11
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top