Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bu long phục vụ sửa chữa

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bu long phục vụ sửa chữa

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bu long phục vụ sửa chữa
 • 02/03/2021
 • 0
 • 13
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tang chủ động và tang căng bằng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tang chủ động và tang căng bằng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tang chủ động và tang căng bằng
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa cụm xuất xi măng cảng xa

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa cụm xuất xi măng cảng xa

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa cụm xuất xi măng cảng xa
 • 02/03/2021
 • 0
 • 33
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện cho hệ thống xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện cho hệ thống xuất xi măng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp van điện cho hệ thống xuất xi măng
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 358/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Vệ sinh các bể nước ngầm của Nhà máy
 • 02/03/2021
 • 0
 • 11
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phảm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phảm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các sản phảm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo sửa hồ sơ yêu cầu

Thông báo sửa hồ sơ yêu cầu

Thông báo sửa hồ sơ yêu cầu số 274/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp bộ phận sấy khí
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ phận sấy khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ phận sấy khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ phận sấy khí
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kích thủy máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kích thủy máy nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kích thủy máy nghiền
 • 02/03/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 9
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top