Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp các ấn phẩm quảng cáo
 • 25/02/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn năm 2018
 • 25/02/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí
 • 25/02/2021
 • 0
 • 7
Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành

Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành

Thông báo yêu cầu chào giá lại gói thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghành
 • 25/02/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ống cấp nước

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ống cấp nước

Thông báo mời tham gia đề xuất sửa chữa, thay thế ông cấp nước làm mát khu vực Lò nung và Nghiền liệu
 • 25/02/2021
 • 0
 • 14
Thông báo mời tham gia đề xuất thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

Thông báo mời tham gia đề xuất thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

Thông báo mời tham gia đề xuất thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện của: Trạm biến áp 110/6,3Kv, Trạm biến áp 35/0,4Kv và các trạm biện áp 6,3/0,4Kv
 • 25/02/2021
 • 0
 • 19
Thông báo mời tham gia đề xuất thay dầu cho máy biến áp

Thông báo mời tham gia đề xuất thay dầu cho máy biến áp

Thông báo mời tham gia đề xuất thay dầu cho máy biến áp 110KV thuộc trạm MS01
 • 25/02/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất Kiểm định và dán tem

Thông báo mời tham gia đề xuất Kiểm định và dán tem

Thông báo mời tham gia đề xuất Kiểm định và dán tem chứng nhận kiểm định TI, TU
 • 25/02/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng động cơ quạt

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng động cơ quạt

Thông báo mời tham gia đề xuất bảo dưỡng động cơ quạt hạng mục 122FN07 và hạng mục 150 FN05
 • 25/02/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất xử lý rách dọc và bọc Puly băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất xử lý rách dọc và bọc Puly băng tải

Thông báo mời tham gia đề xuất xử lý rách dọc và bọc Puly băng tải
 • 25/02/2021
 • 0
 • 12
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top