Thông báo
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 331/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hạng mục tài sản cố định tại Nhà máy năm 2020
 • 02/03/2021
 • 0
 • 20
Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu số

Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu số

Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu số 206/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp mỡ bôi trơn, vật tư máy phát điện, vật tư cầu trục
 • 02/03/2021
 • 0
 • 19
Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu

Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu

Thông báo sửa đổi hồ sơ yêu cầu gói thầu 359/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp tro xỉ nhiệt điện năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dụng cụ cơ điện cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dụng cụ cơ điện cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dụng cụ cơ điện cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 6
Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp Vật tư, máy điều hòa, ắc quy

Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp Vật tư, máy điều hòa, ắc quy

Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp Vật tư, máy điều hòa, ắc quy
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia Cung cấp Vật tư bảo trì cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia Cung cấp Vật tư bảo trì cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia Cung cấp Vật tư bảo trì cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 5
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ nhiệt điện năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vệ sinh các bể nước ngầm của nhà máy

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vệ sinh các bể nước ngầm của nhà máy

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ vệ sinh các bể nước ngầm của nhà máy
 • 02/03/2021
 • 0
 • 31
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp quà tết cho chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp quà tết cho chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp quà tết cho chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 4
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 241/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp vật tư, thiết bị điện thay thế cho máy nén khí
 • 02/03/2021
 • 0
 • 6
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top