Thông báo
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 302/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp vật tư thiết bị đồng hồ đo áp
 • 02/03/2021
 • 0
 • 4
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho hiện trường

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho hiện trường

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho hiện trường
 • 02/03/2021
 • 0
 • 6
Thông báo mời tham gia đề xuất bốc xếp xi măng, bốc xếp vỏ bao, đóng bao Jumbo/Sling, vận chuyển xi măng rách vỡ, vệ sinh công nghiệp khu vực bốc xếp

Thông báo mời tham gia đề xuất bốc xếp xi măng, bốc xếp vỏ bao, đóng bao Jumbo/Sling, vận chuyển xi măng rách vỡ, vệ sinh công nghiệp khu vực bốc xếp

Thông báo mời tham gia đề xuất bốc xếp xi măng, bốc xếp vỏ bao, đóng bao Jumbo/Sling, vận chuyển xi măng rách vỡ, vệ sinh công nghiệp khu vực bốc xếp
 • 02/03/2021
 • 0
 • 10
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 346/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp Thạch cao nhân tạo năm 2021
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống thép, ống cút và thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống thép, ống cút và thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp ống thép, ống cút và thép hình
 • 02/03/2021
 • 0
 • 8
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ: vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, đóng bao, san tẩy hầm hàng, cới buộc phương tiện vận chuyển đường thủy và che bạt bãi clinker

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ: vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, đóng bao, san tẩy hầm hàng, cới buộc phương tiện vận chuyển đường thủy và che bạt bãi clinker

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ: vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, đóng bao, san tẩy hầm hàng, cới buộc phương tiện vận chuyển đường thủy và che bạt bãi clinker
 • 02/03/2021
 • 0
 • 14
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tranh vàng làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tranh vàng làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tranh vàng làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 7
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ ấm trà làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ ấm trà làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ ấm trà làm quà tặng cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam
 • 02/03/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện thay thế cho máy nén khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện thay thế cho máy nén khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, thiết bị điện thay thế cho máy nén khí
 • 02/03/2021
 • 0
 • 9
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top