Tin công ty

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả nhiệm kỳ 2022 – 2025

  • Thứ 5: ngày 28/07/2022
  • 1
  • 154

Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 26/07/2022, đã có 06/06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy, trong đó:

Ngày 14/07/2022: Chi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Ngày 20/07/2022: Chi bộ Sản xuất và Chi bộ Kinh doanh – Vận tải tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Ngày 25/07/2022: Chi bộ Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Ngày 26/07/2022: Chi bộ Tài chính – Đầu tư và Chi bộ Chi nhánh Phía Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây cũng là 02 Chi bộ cuối cùng trong Đảng bộ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả tổ chức Đại hội.

Chi bộ Tài chính – Đầu tư

 

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung, đánh giá những kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Các báo cáo nêu rõ những kết quả làm được, những ưu, nhược điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra cho nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, mỗi đảng viên đã luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm,... Toàn thể đảng viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Cũng trong Đại hội, các Chi bộ đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ tới; đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra. Các đại biểu dự Đại hội cũng phát huy tính dân chủ, thẳng thắn thảo luận góp ý về dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ.

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội tại các Chi bộ trực thuộc đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Một số hình ảnh ra mắt Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư tại các Chi bộ

 

Chi bộ Tổ chức – Hành chính

 

Chi bộ Kinh doanh – Vận tải

 

Chi bộ Sản xuất

 

Chi bộ Kỹ thuật

 

Chi bộ Chi nhánh Phía Nam

Bình luận bài viết
0967 931 666
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top