Tin công ty

XMCP tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

  • Thứ 6: ngày 23/07/2021
  • 0
  • 277

Ngày nay, trước sự nghiệp đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng vươn lên khẳng định vị trí người làm chủ xã hội, thiên nhiên, gia đình và bản thân. Trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, xây dựng gia đình văn hóa mới đều có và ngày càng nhiều phụ nữ tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, đạo đức con người mới. Bởi vậy, vị thế và vai trò của người phụ nữ ngày càng nâng cao. 

Nhằm tăng cường sự đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của người phụ nữ, đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vị thể của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, được sự nhất trí và ủng hộ của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc, 13h00 ngày 20/07/2021, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 do BCH Hội Phụ nữ Cơ sở trình bày. Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể hội viên phụ nữ và đội ngũ cán bộ Hội đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành Kế hoạch SXKD và phát triển của Công ty.

 

Đ/c Lê Thị Tuyết Giang – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đ/c Thượng tá Lương Thế Quang, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ Công ty giao nhiệm vụ cho Hội: “Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn. Phát huy thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời làm tốt hơn công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia, ngoài công tác chuyên môn cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề xây dựng gia đình văn hoá - no ấm - hạnh phúc - tiến bộ, chăm sóc và giáo dục con cái”.

 

Đ/c Thượng tá Lương Thế Quang, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ Công ty phát biểu tại Đại hội

 

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Công ty theo mô hình mới, Đại hội đã đặt ra mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026 là: “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia xây dựng đơn vị, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Xi măng CP có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH Hội Phụ nữ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả nhiệm kỳ 2021-2026 với 09 đ/c. Đ/c Lê Thị Tuyết Giang, phòng Tổ chức – Chính trị được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty và đ/c Hoàng Thu Hằng, Trung tâm điều hành CCR được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tập đoàn lần thứ VII bao gồm 04 đ/c và 01 đại biểu dự khuyết.

 

BCH Hội Phụ nữ Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

 

Bên cạnh đó, Công ty đã khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào phụ nữ và phong trào thi đua 5 năm (2016-2020).

 

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

Bình luận bài viết
0967 931 666
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top