Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
06/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2020 Chi tiết
06/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sổ giao hàng cho chi nhanh phía nam Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp sổ giao hàng cho Chi nhánh phía Nam Chi tiết
04/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ phun phủ, thay thế bộ vòng bi trục đầu vào hộp số chính máy nghiền liệu, nghiền than Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ phun phủ, thay thế bộ vòng bi trục đầu vào hộp số chính máy nghiền liệu, nghiền than Chi tiết
04/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên Chi tiết
03/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đầu nén Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp đầu nén máy nén khí Chi tiết
03/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư GCCT cho hạng mục 122CV, 141RF, 142PC, 161PC Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư GCCT cho hạng mục 122CV, 141RF, 142PC, 161PC Chi tiết
03/06/2020 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu 137/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2020 Chi tiết
02/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa đầu nén - máy nén khí Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa đầu nén - máy nén khí Chi tiết
02/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho hạng mục 141KL01, 142HC01 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cho hạng mục 141KL01, 142HC01 Chi tiết
01/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư GCCT cho thiết bị 141KL01, 142KL01, 142FN02 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư GCCT cho thiết bị 141KL01, 142KL01, 142FN02 Chi tiết
01/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp hàn đắp con lăn máy nghiền liệu Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp hàn đắp con lăn máy nghiền liệu Chi tiết
01/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ cân bằng động, phân tích rung động Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ cân bằng động, phân tích rung động Chi tiết
01/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu Chi tiết
01/06/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ mạ Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ mạ Chi tiết
30/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ Chi tiết
30/05/2020 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 050/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp vật tư bạc lò, bạc đỡ bánh răng chủ động lò nung Chi tiết
29/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo vệ băng tải biển, băng tải đá vôi và khu tập thể CBCNV Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ bảo vệ băng tải biển, băng tải đá vôi và khu tập thể CBCNV Chi tiết
29/05/2020 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 105/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp vật tư công cụ dụng cụ Chi tiết
27/05/2020 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu số 124/CHCT/XMCP/ĐT/2020, Cung cấp Bao che vòi chute clinke, mắt xích nâng tải và mã ní Chi tiết
25/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ lưu điện cho Chi nhánh phía Nam Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bộ lưu điện cho Chi nhánh phía Nam Chi tiết
25/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ Chi tiết
22/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bạc lò, bạc đỡ bánh răng chủ động lo nung Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bạc lò, bạc đỡ bánh răng chủ động lo nung Chi tiết
22/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng clinker, nguyên liệu xuất, nhập Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng clinker, nguyên liệu xuất, nhập Chi tiết
21/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng Chi tiết
20/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa năm 2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa năm 2020 Chi tiết
20/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bao che vòi Chute clinke, mắt xích nâng tải và mã ní Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bao che vòi Chute clinke, mắt xích nâng tải và mã ní Chi tiết
18/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công cụ, dụng cụ Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư công cụ, dụng cụ Chi tiết
18/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2020 Chi tiết
15/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất đổ bê tông nền bãi silo xi măng Thông báo mời tham gia đề xuất đổ bê tông nền bãi silo xi măng Chi tiết
14/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất thi công móng và di dời bồn dầu Thông báo mời tham gia đề xuất thi công móng và di dời bồn dầu Chi tiết
14/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và thi công sửa chữa văn phòng QLCL/CCR Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư và thi công sửa chữa văn phòng QLCL/CCR Chi tiết
13/05/2020 Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gioăng phớt và dây đai phục vụ sửa chữa Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gioăng phớt và dây đai phục vụ sửa chữa Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top