Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
25/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số:0823/TCTN/ĐTRR/CNPN/2023, “Cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
24/05/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu "Cung cấp vỏ bao xi măng cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
24/05/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công sửa chữa gầu xe xúc lật” Chi tiết
23/05/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu gói thầu 070/CHCT/XMCP/ĐT/2023, "Cung cấp thiết bị cho HM 150LQ02" Chi tiết
23/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp que hàn cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
19/05/2023 Thông báo gia hạn thời điểm nộp hồ sơ Thông báo gia hạn thời điểm nộp hồ sơ gói thầu 04-7/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt bảng hiệu quảng cáo cửa hàng” Chi tiết
15/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp đồ bảo hộ lao động năm 2023 Chi tiết
15/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ thay thế kích thủy lực máy nghiền Chi tiết
12/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
12/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ lọc dầu bôi trơn máy nghiền Chi tiết
12/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Dịch vụ kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
12/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp áo mưa làm vật phẩm khuyến mại Chi tiết
12/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì máy biến áp trung thế Chi tiết
09/05/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04.23-03/CNPN/VT/2023, “Thay thế dàn vách che các phòng Máy biến áp”. Chi tiết
09/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ dán nóng băng tải Chi tiết
08/05/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-7/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt bảng hiệu quảng cáo cửa hàng”. Chi tiết
05/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp cáp nâng hạ cẩu nhập liệu Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
04/05/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp thiết bị cho HM 115GC01 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu 067/ĐTRR/XMCP/ĐT/2023, "Cung cấp than cám 5b pha trộn chạy thử nghiệm có sử dụng phụ gia xúc tác quá trình đốt than" Chi tiết
28/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp phụ tùng hộp số gầu tải 05-25 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp đất giàu silic năm 2023 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 059/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2023”. Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-6/CNPN/VT/2023, “Cung cấp sổ giao hàng làm vật phẩm khuyến mại”. Chi tiết
27/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-2L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp que hàn cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
26/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 042/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp vật tư tiêu hao”. Chi tiết
25/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-5/CNPN/VT/2023, “Cung cấp túi lọc bụi dùng cho lọc bụi bin trung tâm silo xi măng”. Chi tiết
24/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 50/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị phụ tùng, công cụ dụng cụ”. Chi tiết
21/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp khí Gas, Nitơ năm 2023 Chi tiết
21/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư, thiết bị cho trạm điện phân phối Chi tiết
21/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp vật tư bảo trì máy đóng bao, máy bắn bao Chi tiết
20/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-4/CNPN/VT/2023, “Dịch vụ kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
20/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư, thiết bị cao trung thế Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top