Thông báo
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp hộp số gầu tải máy nghiền Horomill
 • 15/08/2022
 • 0
 • 13
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 08-1/CNPN/VT/2022, “Cung cấp chổi than động cơ trung thế máy nghiền”
 • 15/08/2022
 • 0
 • 6
Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu số 102/CHCT/XMCP/ĐT/2022 “Cung cấp vòng bi Carb”.
 • 10/08/2022
 • 0
 • 26
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp khoang tủ hút phá mẫu acid BLA-1.6
 • 10/08/2022
 • 0
 • 16
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp tụ điện cho Chi nhánh Phía Nam
 • 10/08/2022
 • 0
 • 16
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 108/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp dịch vụ bọc puly băng tải"
 • 10/08/2022
 • 0
 • 16
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số 147/CHCT/XMCP/ĐT/2022 "Phân tích rung động, cân bằng động"
 • 09/08/2022
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất 161/ĐTRR/XMCP/ĐT/2022 Cung cấp than nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2022
 • 08/08/2022
 • 0
 • 17
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp bộ đếm bao cho Chi nhánh phía Nam
 • 08/08/2022
 • 0
 • 16
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp vật tư cho CNPN
 • 08/08/2022
 • 0
 • 24
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top