Thông báo
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số :243/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp dịch vụ: “sửa chữa, sơn cửa; sửa chữa, sơn lan can; xử lý chống thấm; sơn tường” các Trạm điện
 • 18/10/2021
 • 0
 • 4
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 161/ĐTRR/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp dịch vụ đại tu: “Hộp giảm tốc Nghiền liệu, Hộp giảm tốc Lò nung” (Hạng mục 1)
 • 18/10/2021
 • 0
 • 14
Thông báo mời tham gia đề xuất Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn tại Công ty năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn tại Công ty năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn tại Công ty năm 2021
 • 15/10/2021
 • 0
 • 17
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021
 • 13/10/2021
 • 0
 • 17
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp than cám nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV/2021
 • 13/10/2021
 • 0
 • 12
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 134/CHCT/XMCP/ĐT/2021, “Cung cấp thiết bị dự phòng cho hệ thống máy nghiền xi măng HM 163RM01”
 • 13/10/2021
 • 0
 • 31
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng
 • 06/10/2021
 • 0
 • 35
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp trang thiết bị máy tính, máy văn phòng
 • 06/10/2021
 • 0
 • 24
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu cung cấp vỏ bao KPK cho Chi nhánh Phía Nam
 • 05/10/2021
 • 0
 • 18
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 234/CHCT/XMCP/ĐT/2021
 • 04/10/2021
 • 0
 • 41
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top