Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam
 • 10/05/2021
 • 0
 • 3
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 089/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Quan trắc môi trường định kỳ năm 2021
 • 10/05/2021
 • 0
 • 2
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng
 • 10/05/2021
 • 0
 • 4
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập
 • 10/05/2021
 • 0
 • 4
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép trắng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép trắng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép trắng
 • 10/05/2021
 • 0
 • 5
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tôn thép đen, thép hình
 • 10/05/2021
 • 0
 • 6
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động cho Phân xưởng Lò nung năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động cho Phân xưởng Lò nung năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp bảo hộ lao động cho Phân xưởng Lò nung năm 2021
 • 07/05/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Drum coupling cho Chinh nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Drum coupling cho Chinh nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Drum coupling cho Chinh nhánh Phía Nam
 • 07/05/2021
 • 0
 • 9
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2021
 • 07/05/2021
 • 0
 • 19
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên Quý III, IV năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên Quý III, IV năm 2021

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thạch cao tự nhiên Quý III, IV năm 2021
 • 05/05/2021
 • 0
 • 22
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top