Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
20/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ xe cuốc, xe ben vận chuyển nguyên liệu nội bộ cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
16/03/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 018/CHCT/XMCP/ĐT/2023, "Thiết kế và in ấn quyển hồ sơ năng lực" Chi tiết
14/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp vỏ xe xúc lật cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
13/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp cối trộn mẫu và phụ tùng Chi tiết
13/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 03-1/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công phục hồi vỏ con lăn máy nghiền Horomill”. Chi tiết
13/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-04/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ cắt cỏ, chỉnh trang khuôn viên cây xanh năm 2023”. Chi tiết
09/03/2023 Thông báo hủy thầu Thông báo hủy thầu gói thầu 0223/DVGD/CHCT/CNPN/2023,"Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
09/03/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 022/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp chổi than cho động cơ trung thế 6KV" Chi tiết
06/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp loadcell cho hệ thống cân băng định lượng Chi tiết
06/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Dịch vụ thay thế hộp số và gối đỡ gầu tải 05-25 Chi tiết
06/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-6/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dầu bôi trơn dùng cho hệ thống bôi trơn máy nghiền Horomill”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-5/CNPN/VT/2023, “Cung cấp băng tải cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-06/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dao gạt liệu máy nghiền”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-05/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công hàn sửa Top lining phân ly máy nghiền Horomill”. Chi tiết
01/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Đo đạc, lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo công tác giám sát môi trường năm 2023 Chi tiết
01/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-7/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vỏ xe xúc lật cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
21/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ xe đưa rước nhân viên Chi tiết
21/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-01A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ nối nóng băng tải và dán cao su tang băng tải”. Chi tiết
20/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-3/CNPN/VT/2023,"Cung cấp cối trộn mẫu và phụ tùng" Chi tiết
20/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-23-03/CNPN/VT/2023,"Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 0323/ĐB/ĐTRR/CNPN/2023,"Cung cấp đá vôi cho chi nhánh phía Nam" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 242/MSTT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp bao che vòi chút clinke và ống co giãn hút bụt HM173BS01" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2023” Chi tiết
14/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 02-2/CNPN/VT/2023, “Cung cấp loadcell cho hệ thống cân băng định lượng”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 0223/DVGD/CHCT/CNPN/2023, “Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 0123/DVVCNB/CHCT/CNPN/2023, “Cung cấp dịch vụ xe cuốc, xe ben vận chuyển nguyên liệu nội bộ cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 013/ĐTRR/XMCP/ĐT/2022, ''Cung cấp than nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý II/2023" Chi tiết
13/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp nhân công kỹ thuật năm 2023 Chi tiết
10/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu Dịch vụ thay thế hộp số và gối đỡ gầu tải 05-25 Chi tiết
09/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 262/CHCT/XMCP/DT/2022, ''Cung cấp thiết bị cho HM 141CT01, 330WP21-24, 173BS01, 111WP01" Chi tiết
09/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Cầu Xáng Chi tiết
09/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Hiệp Phước Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top