Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

  • 10/03/2021 - Đăng bởi admin
  • 1960
Bắt đầu phải là tính trung thực và Công ty Cổ Phần Xi măng Cẩm Phả quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng.
 
Biện pháp cơ bản của chúng tôi để sản xuất và cung cấp sản phẩm thoả mản yêu cầu của khách hàng là:
* Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Một chi tiết bị lỗi phải có một người, hoặc bộ phận nào đó chịu trách nhiệm.
* Xây dựng, duy trì và tạo niềm tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
* Phổ biến chiến lược phát triển, và mục tiêu kinh tế từng giai đoạn của Công ty cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
* Kỹ luật lao động được đặt lên hàng đầu.
* Thường xuyên đào tạo và đạo tạo lại cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
* Phát huy trí tuệ tập thể, cập nhật thông tin, tăng cường máy móc, thiết bị đúng chức năng.
* Biểu dương và khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực.
* Gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết vốn có của Công ty.
 
Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên trong Công ty để phát huy cao hơn nữa trí tuệ tập thể phục vụ cho mục đích chất lượng của Công ty.
 
Phương châm cho chính sách chất lượng của chúng tôi là: "Xi măng Cẩm Phả - Niềm tin chất lượng cho mọi công trình"
Bình luận bài viết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top