Chính sách chất lượng
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường của CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường của CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn. TCVN ISO 1400:2015/ ISO 14001:2015
 • Thứ 5: ngày 18/03/2021
 • 0
 • 489
Giấy chứng nhận xi măng Poóclăng, loại CEM I, mác 42,5N và 42,5 R

Giấy chứng nhận xi măng Poóclăng, loại CEM I, mác 42,5N và 42,5 R

Giấy chứng nhận xi măng Poóclăng, loại CEM I, mác 42,5N và 42,5 R. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn BS EN 197-1:2011
 • Thứ 5: ngày 18/03/2021
 • 0
 • 304
Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng, loại II

Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng, loại II

Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng, loại II . Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C150/C150M - 19a
 • Thứ 5: ngày 18/03/2021
 • 0
 • 335
Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng loại I

Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng loại I

Giấy chứng nhận Xi măng Poóc lăng loại I phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C150/C150M -18
 • Thứ 5: ngày 18/03/2021
 • 0
 • 442
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Bắt đầu phải là tính trung thực và Công ty Cổ Phần Xi măng Cẩm Phả quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng.
 • Thứ 4: ngày 10/03/2021
 • 0
 • 301
Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

Công ty CP xi măng Cẩm Phả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2008 đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu nhập nguyên liệu, tạo sản phẩm cho tới khâu xuất sản phẩm
 • Thứ 4: ngày 10/03/2021
 • 0
 • 262
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top