Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
13/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Sửa chữa, khôi phục bề mặt bãi chứa nguyên liệu do bị sụt lún, hư hỏng Chi tiết
12/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2022 Chi tiết
10/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-6/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho An Sương”. Chi tiết
10/01/2023 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 236/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,2; 161DG03, 162DG01, 132DG01”. Chi tiết
10/01/2023 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 240/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và Lập báo cáo kiểm soát chất lượng Hệ thống quan trắc khí thải tự động”. Chi tiết
09/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thay thế vòng bi máy nghiền Chi tiết
06/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-5/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Hiệp Phước”. Chi tiết
06/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-4/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Cầu Xáng”. Chi tiết
06/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-3/CNPN/VT/2022, “Cung cấp nhân công kỹ thuật năm 2023”. Chi tiết
06/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 2422/TCNT/ĐTRR/CNPN/2022, “Cung cấp thạch cao nhân tạo cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
03/01/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 12-3L/CNPN/VT/2022, “Cung cấp dầu mỡ cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
03/01/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu2-4L/CNPN/VT/2022, “Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2023” Chi tiết
03/01/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu Cung cấp nguyên liệu dùng cho máy in phun Linx Chi tiết
03/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ thay thế trục vỏ con lăn máy nghiền Horomill Chi tiết
31/12/2022 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất 227/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp vật tư, thiết bị cho lọc bụi tĩnh điện 122EP01, 142EP01 Chi tiết
30/12/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói 261/ĐB/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp than cám 5b pha trộn chậy thử nghiệm" Chi tiết
30/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 240/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động và Lập báo cáo kiểm soát chất lượng Hệ thống quan trắc khí thải tự động". Chi tiết
30/12/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 234/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp vật tư công nghệ" Chi tiết
29/12/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp lọc cho hệ thống bôi trơn và thủy lực máy nghiền Chi tiết
29/12/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 243/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hạng mục 122RM01, 122RE01, 113CR01, 150HS01" Chi tiết
28/12/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp, vét tàu, công nhật cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
28/12/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp đá Puzoland cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
28/12/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp đá Puzoland mịn cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
27/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 228/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Xây sửa mương dẫn thoát nước xuống ao lắng và nền nhà trạm bơm nước mỏ đá vôi Quang Hanh”. Chi tiết
27/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 236/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,2; 161DG03, 162DG01, 132DG01" Chi tiết
27/12/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp con lăng băng tải cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
27/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-1/CNPN/VT/2022, "Dịch vụ thay thế vòng bi xoay cầu xuất" Chi tiết
23/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12.22-02/CNPN/VT/2022, "Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và lập báo cáo RA test thiết bị quan trắc online" Chi tiết
23/12/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-01A/CNPN/VT/2022, "Cung cấp dịch vụ dán cao su tang băng tải" Chi tiết
23/12/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 227/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp vật tư, thiết bị cho lọc bụi tĩnh điện 122EP01, 142EP01" Chi tiết
23/12/2022 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 235/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng đầu nén máy nén khí - HM 22A,B,F và quạt thổi than - HM 150BL61,62,71,72”. Chi tiết
20/12/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 239/CHCT/XMCP/ĐT/2022, Cung cấp vật tư, thiết bị đầu lấy mẫu phân tích khí Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top