Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
24/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10.22-02/CNPN/VT/2022, “Cung cấp lịch năm 2023 cho chi nhánh phía Nam”. Chi tiết
20/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp vỏ bao PP dán cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
19/10/2022 Thông báo gia hạn thời điểm nộp hồ sơ Thông báo gia hạn thời điểm nộp hồ sơ gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống cân định lượng" Chi tiết
18/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Tổ chức chương trình gặp mặt và tri ân khách hàng năm 2022 tại Châu Âu" Chi tiết
18/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10-1/CNPN/VT/2022, “Cung cấp băng tải cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
14/10/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất 10-2/CNPN/VT/2022, “Cung cấp, lắp đặt ống hút lọc bụi, ống xả liệu băng tải 05-15 và cửa tôn phòng vận hành xi măng xá” Chi tiết
14/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10.22-01/CNPN/VT/2022, “Cung cấp vật tư và bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí King Power” Chi tiết
13/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu “Cung cấp que hàn và dây hàn cho CNPN” Chi tiết
13/10/2022 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 180/CHCT/XMCP/ĐT/2022 "Cung cấp vật tư, thiết bị điều khuyển cửa rút liệu cho silo đồng nhất" Chi tiết
11/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu "Cung cấp dây hàn phục vụ bảo trì vỏ con lăn máy nghiền" Chi tiết
11/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ đại tu động cơ chính 2 máy nghiền” Chi tiết
07/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu “Cung cấp phụ tùng máy nạp vỏ bao tự động” Chi tiết
07/10/2022 Thông báo gia hạn đóng thầu Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu số 162/CHCT/XMCP/ĐT/2022 Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống bơm nước tuần hoàn Chi tiết
07/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu “Cung cấp vải máng khí động cho CNPN” Chi tiết
07/10/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất 194 Thông báo mời tham gia đề xuất 194/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống cân định lượng" Chi tiết
03/10/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất 133 Thông báo mời tham gia đề xuất 133/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp xích dẫn động cho HM111AC01" Chi tiết
30/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu “Cung cấp áo đồng phục văn phòng năm 2022” Chi tiết
30/09/2022 Thông báo gia hạn đóng thầu Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu số 162/CHCT/XMCP/ĐT/2022 Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống bơm nước tuần hoàn Chi tiết
30/09/2022 Thông báo gia hạn đóng thầu 183 Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu số 183/CHCT/XMCP/ĐT/2022 Cung cấp khí Gas, Oxy Chi tiết
30/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu số 086/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “May đo đồng phục bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2022” Chi tiết
30/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-7/CNPN/VT/2022, “Tổ chức chương trình gặp mặt và tri ân khách hàng năm 2022 tại Châu Âu” Chi tiết
29/09/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất 180/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp vật tư, thiết bị điều khuyển cửa rút liệu cho silo đồng nhất" Chi tiết
28/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-3L/CNPN/VT/2022, “Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm” Chi tiết
20/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp ống thép dán sứ chống mòn Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 183/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp khí Gas, Oxy”. Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-3/CNPN/VT/2022, “Cung cấp thép chịu mài mòn cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-4/CNPN/VT/2022, “Cung cấp dây hàn phục vụ bảo trì vỏ con lăn máy nghiền” Chi tiết
16/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-2/CNPN/VT/2022, “Cung cấp phụ tùng máy nạp vỏ bao tự động”. Chi tiết
16/09/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất số 181/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị biến tần cho hệ thống quạt giàn ghi"

Chi tiết
15/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 173/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2022"

Chi tiết
13/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 158/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp vật tư tiêu hao, que hàn dụng cụ"

Chi tiết
09/09/2022 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất số 120/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,1; 161DG03,162DG01,132DG01""

Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top