Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
17/11/2022 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 221/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao jumbo ra cảng Nhà máy”. Chi tiết
16/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 11.22-01/CNPN/VT/2022, “Cung cấp V Ring và O Ring cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
16/11/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 206/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng lọc bụi tĩnh điện 122EP01, 142EP01”. Chi tiết
16/11/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp lao động tăng cường xử lý sự cố trong sản xuất xi măng Chi tiết
15/11/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp vật tư bảo trì máy hút chân không máy bắn bao Chi tiết
14/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 11-3/CNPN/VT/2022, “Cung cấp V ring cao su cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
14/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 11-01A/CNPN/VT/2022, “Cung cấp phụ tùng máy in phun Linx”. Chi tiết
11/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 11-2/CNPN/VT/2022, “Cung cấp túi lọc bụi cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
11/11/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh vét mương tại Chi nhánh Chi tiết
10/11/2022 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 221/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao jumbo ra cảng Nhà máy”. Chi tiết
10/11/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp băng tải cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
10/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu 10-2A/CNPN/VT/2022,"Cung cấp dịch vụ chỉnh sửa và cập nhật tính năng websale" Chi tiết
10/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 218/CHCT/XMCP/ĐT/2022, Cung cấp bê tông chịu nhiệt cho vòi đốt và guốc lò Chi tiết
10/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10-5L/CNPN/VT/2022,"Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bulong kết cấu thép nhà nghiền" Chi tiết
09/11/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 192/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp thiết bị cho HM122RM01, 163RM01, 172PA01”. Chi tiết
09/11/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 199/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp vật tư cho hạng mục 141BU01, 142HC01, 141PH01, 141KL01”. Chi tiết
08/11/2022 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 1922/TB/ĐTRR/CNPN/2022, “Cung cấp tro bay cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
07/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10-4/CNPN/VT/2022, “Cung cấp thép các loại cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
04/11/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt ống hút lọc bụi, ống xả liệu băng tải 05-15 và cửa tôn phòng vận hành xi măng xá” Chi tiết
02/11/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 186/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp hóa chất, hệ thống châm pha và thực hiện xử lý rong rêu, cáu cặn của hệ thống nước làm mát nhà máy" Chi tiết
31/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10.22-03/CNPN/VT/2022, “Cung cấp nhân công kỹ thuật bảo trì Silo 2" Chi tiết
31/10/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu số 198/CHCT/XMCP/2022,"Cung cấp vật tư thiết bị đo nhiệt độ, áp suất Lò nung" Chi tiết
31/10/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất 221/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao jumbo ra cảng Nhà máy" Chi tiết
27/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10-3/CNPN/VT/2022, “Cung cấp lao động tăng cường xử lý sự cố trong sản xuất xi măng” Chi tiết
27/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 1922/TB/ĐTRR/CNPN/2022, “Cung cấp tro bay cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
26/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 1822/XIMIN/ĐTRR/CNPN/2022, “Cung cấp lò cao nghiền mịn S95 cho chi nhánh phía Nam”. Chi tiết
26/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 197/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp lịch Bloc và lịch bàn năm 2023”. Chi tiết
26/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp quần đồng phục cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
26/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 176/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến băng tải 112BC01”. Chi tiết
25/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 10-3L/CNPN/VT/2022, “Cung cấp dịch vụ vệ sinh vét mương tại Chi nhánh”. Chi tiết
25/10/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 196/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp ống chute đáy Cyclone C1" Chi tiết
25/10/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu 09-5/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ vệ sinh lòng silo xi măng Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top