Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
05/05/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp cáp nâng hạ cẩu nhập liệu Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
04/05/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp thiết bị cho HM 115GC01 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu 067/ĐTRR/XMCP/ĐT/2023, "Cung cấp than cám 5b pha trộn chạy thử nghiệm có sử dụng phụ gia xúc tác quá trình đốt than" Chi tiết
28/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp phụ tùng hộp số gầu tải 05-25 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp đất giàu silic năm 2023 Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 059/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2023”. Chi tiết
28/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-6/CNPN/VT/2023, “Cung cấp sổ giao hàng làm vật phẩm khuyến mại”. Chi tiết
27/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-2L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp que hàn cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
26/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 042/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp vật tư tiêu hao”. Chi tiết
25/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-5/CNPN/VT/2023, “Cung cấp túi lọc bụi dùng cho lọc bụi bin trung tâm silo xi măng”. Chi tiết
24/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 50/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị phụ tùng, công cụ dụng cụ”. Chi tiết
21/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp khí Gas, Nitơ năm 2023 Chi tiết
21/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư, thiết bị cho trạm điện phân phối Chi tiết
21/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp vật tư bảo trì máy đóng bao, máy bắn bao Chi tiết
20/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-4/CNPN/VT/2023, “Dịch vụ kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
20/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp vật tư, thiết bị cao trung thế Chi tiết
20/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 055/CHCT/XMCP/ĐT/2023, Cung cấp vật tư thiết bị đo nhiệt độ lò nung Chi tiết
20/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Dịch vụ vệ sinh bộ trao đổi nhiệt Chi tiết
20/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu cung cấp vật tư và thi công phục hồi vỏ con lăn máy nghiền Horomill Chi tiết
19/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-02A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ nối nóng băng tải và dán cao su tang băng tải”. Chi tiết
18/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 0823/TCTN/ĐTRR/CNPN/2023, “Cung cấp thạch cao tự nhiên cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
17/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-1/CNPN/VT/2023, “dịch vụ bảo trì máy biến áp trung thế”. Chi tiết
17/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-3/CNPN/VT/2023, “Cung cấp áo mưa làm vật phẩm khuyến mại”. Chi tiết
11/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 03-5L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp đồ bảo hộ lao động năm 2023”. Chi tiết
11/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 4-01A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ thay thế kích thủy lực máy nghiền” Chi tiết
11/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dầu bôi trơn dùng cho hệ thống bôi trơn máy nghiền Horomill Chi tiết
11/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04.23-01/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư bảo trì, sửa chữa cụm thủy lực đóng mở gàu cẩu nhập và thắng nâng hạ cẩu nhập”. Chi tiết
10/04/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
10/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 0723/XIHAT/ĐTRR/CNPN/2023, “Cung cấp xỉ hạt lò cao cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
10/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 04-2/CNPN/VT/2023, “Cung cấp phụ tùng hộp số gầu tải 05-25” Chi tiết
10/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 016/ĐTRR/XMCP/ĐT/2023, “Khai thác nguyên liệu đá sét và quản lý vận hành hệ thống xuất sét , tuyến đường điện 35kv tại Mỏ sét Hà Chanh”. Chi tiết
07/04/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 019/CHCT/XMCP/ĐT/2023, "Cung cấp con lăn cho tuyến băng tải qua khu dân cư - Hạng mục 112BC01" Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top