Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
11/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Sàng khí Haver & Boecker Chi tiết
05/10/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 9-02A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dụng cụ súng tháo lắp bulong dùng pin”. Chi tiết
04/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá cung cấp thi công lắp đặt hệ thống biển ngoài trời Chi tiết
04/10/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 9-01A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vít tải tro bay cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
04/10/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 130/ĐTHC/XMCP/ĐT/2023, Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Chi tiết
04/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Vòng cao su con lăn và Vỏ chai ô xy Chi tiết
03/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá cung cấp bê tông chịu nhiệt cho vòi đốt, guốc lò Chi tiết
03/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Kiểm định định kỳ thiết bị theo danh sách Chi tiết
02/10/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2023 Chi tiết
28/09/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-3/CNPN/VT/2023, "Cung cấp phụ tùng máy đóng bao" Chi tiết
27/09/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá cung cấp tôn,thép đen và thép tấm chống mòn Chi tiết
27/09/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Quan trắc môi trường lao động năm 2023 Chi tiết
25/09/2023 Yêu cầu báo giá Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty báo giá Còi hú báo động, Cảm biến báo đầy Chi tiết
22/09/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 156/ĐTRR/XMCP/ĐT/2023, " Cung cấp than nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý IV năm 2023" Chi tiết
21/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp dịch vụ Chi tiết
21/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp dịch vụ Chi tiết
21/09/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu gói thầu số 09-2L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và sửa chữa xe xúc lật Kawasaki 80Z IV" Chi tiết
21/09/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp dầu mỡ bảo trì" Chi tiết
20/09/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp Vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH Chi tiết
20/09/2023 Yêu cầu báo giá Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty báo giá Súng tháo lắp bulong dùng pin và Pin Chi tiết
20/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Xi lanh khí dùng cho kẹp bao Chi tiết
19/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển nguyên liệu sét từ cảng Hà Chanh về cảng nhập Nhà máy và đánh tẩy tàu vận chuyển sét. Chi tiết
19/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp Dầu FOR (FO 0,8S) Chi tiết
19/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Cung cấp tôn sàn, thi công tháo dỡ sàn tôn băng tải cũ và lắp sàn tôn băng tải Chi tiết
18/09/2023 Yêu cầu báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tại Nhà máy Xi măng Cẩm Phả Chi tiết
18/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá Vít tải tro bay Chi tiết
15/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty Báo giá lắp biển bảng Chi tiết
14/09/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu gói thầu số: 09-1/CNPN/VT/2023, “Tổ chức tour du lịch chăm sóc khách hàng tại Nhật Bản" Chi tiết
13/09/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu Quan trắc môi trường định kỳ quý III và IV năm 2023 Chi tiết
12/09/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả gói thầu Cung cấp băng tải nhập liệu kho phụ Chi tiết
11/09/2023 Đề nghị báo giá Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm phả đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ vận chuyển xi măng bao jumbo ra cảng Nhà máy Chi tiết
06/09/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả gói thầu Cung cấp que hàn cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top