Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
03/04/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số: 03.23-01/CNPN/VT/2023, “Dịch vụ vệ sinh bộ trao đổi nhiệt”. Chi tiết
31/03/2023 THÔNG BÁO MỜI THẦU Thông báo mời thầu số: 03-02A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư bảo trì máy đóng bao, máy bắn bao”. Chi tiết
31/03/2023 THÔNG BÁO MỜI THẦU Thông báo mời thầu 03-4L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dụng cụ và hóa chất thí nghiệm cho Chi nhánh Phía Nam” Chi tiết
31/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa đại tu xe nâng Komatsu 3T Chi tiết
31/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ cắt cỏ, chỉnh trang khuôn viên cây xanh năm 2023 Chi tiết
30/03/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 045/ĐTRR/XMCP/ĐT/2023, "Cung cấp than nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu tháng 5 và tháng 6 năm 2023" Chi tiết
30/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp vật tư và thi công hàn sửa Top lining phân ly máy nghiền Horomill Chi tiết
29/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 03-2L/CNPN/VT/2023, “Cung cấp và lắp đặt máy sấy khí cho hệ thống máy nén khí Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
24/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 033/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp khí Gas, Nitơ năm 2023”. Chi tiết
24/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 03-2/CNPN/VT/2023, “Cung cấp cáp nâng hạ cẩu nhập liệu Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
24/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ nối nóng băng tải và dán cao su tang băng tải Chi tiết
22/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp đá vôi cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
22/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 0523/DVGD/CHCT/CNPN/2023, “Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
22/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dao gạt liệu máy nghiền Chi tiết
22/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp băng tải cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
20/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ xe cuốc, xe ben vận chuyển nguyên liệu nội bộ cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
16/03/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 018/CHCT/XMCP/ĐT/2023, "Thiết kế và in ấn quyển hồ sơ năng lực" Chi tiết
14/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp vỏ xe xúc lật cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
13/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp cối trộn mẫu và phụ tùng Chi tiết
13/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 03-1/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công phục hồi vỏ con lăn máy nghiền Horomill”. Chi tiết
13/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-04/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ cắt cỏ, chỉnh trang khuôn viên cây xanh năm 2023”. Chi tiết
09/03/2023 Thông báo hủy thầu Thông báo hủy thầu gói thầu 0223/DVGD/CHCT/CNPN/2023,"Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam" Chi tiết
09/03/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 022/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp chổi than cho động cơ trung thế 6KV" Chi tiết
06/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp loadcell cho hệ thống cân băng định lượng Chi tiết
06/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Dịch vụ thay thế hộp số và gối đỡ gầu tải 05-25 Chi tiết
06/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-6/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dầu bôi trơn dùng cho hệ thống bôi trơn máy nghiền Horomill”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-5/CNPN/VT/2023, “Cung cấp băng tải cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-06/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dao gạt liệu máy nghiền”. Chi tiết
02/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02.23-05/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vật tư và thi công hàn sửa Top lining phân ly máy nghiền Horomill”. Chi tiết
01/03/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Đo đạc, lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo công tác giám sát môi trường năm 2023 Chi tiết
01/03/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-7/CNPN/VT/2023, “Cung cấp vỏ xe xúc lật cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
21/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp dịch vụ xe đưa rước nhân viên Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top