Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
21/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-01A/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ nối nóng băng tải và dán cao su tang băng tải”. Chi tiết
20/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-3/CNPN/VT/2023,"Cung cấp cối trộn mẫu và phụ tùng" Chi tiết
20/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 02-23-03/CNPN/VT/2023,"Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 0323/ĐB/ĐTRR/CNPN/2023,"Cung cấp đá vôi cho chi nhánh phía Nam" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 242/MSTT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp bao che vòi chút clinke và ống co giãn hút bụt HM173BS01" Chi tiết
15/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại năm 2023” Chi tiết
14/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 02-2/CNPN/VT/2023, “Cung cấp loadcell cho hệ thống cân băng định lượng”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 0223/DVGD/CHCT/CNPN/2023, “Cung cấp dịch vụ giám định cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 0123/DVVCNB/CHCT/CNPN/2023, “Cung cấp dịch vụ xe cuốc, xe ben vận chuyển nguyên liệu nội bộ cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
13/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 013/ĐTRR/XMCP/ĐT/2022, ''Cung cấp than nhập khẩu hoặc pha trộn nhập khẩu Quý II/2023" Chi tiết
13/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp nhân công kỹ thuật năm 2023 Chi tiết
10/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu Dịch vụ thay thế hộp số và gối đỡ gầu tải 05-25 Chi tiết
09/02/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất số 262/CHCT/XMCP/DT/2022, ''Cung cấp thiết bị cho HM 141CT01, 330WP21-24, 173BS01, 111WP01" Chi tiết
09/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Cầu Xáng Chi tiết
09/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho Hiệp Phước Chi tiết
09/02/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho An Sương Chi tiết
03/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 003/CHCT/XMCP/ĐT/2023, “Cung cấp vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ nhỏ lẻ”. Chi tiết
03/02/2023 Thông báo mời thầu số Thông báo mời thầu số 02.23-01/CNPN/VT/2023, “Cung cấp dịch vụ xe đưa rước nhân viên”. Chi tiết
03/02/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 01.23-02/CNPN/VT/2023, “Cung cấp mát tít chống mòn”. Chi tiết
31/01/2023 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 247/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế hệ thống ống nước cấp, hồi làm mát cho thiết bị khu vực PX Lò Nung và PX Nghiền Liệu”. Chi tiết
27/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp chất trợ nghiền cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
17/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ đục liệu đóng rắn Hopper phụ gia Chi tiết
17/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp nguyên liệu dùng cho máy in phun Linx Chi tiết
17/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dầu mỡ cho Chi nhánh Phía Nam Chi tiết
17/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và lập báo cáo RA test thiết bị quan trắc Online Chi tiết
16/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ thay thế vòng bi xoay cẩu xuất Chi tiết
16/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ dán cao su tang băng tải Chi tiết
16/01/2023 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 247/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế hệ thống ống nước cấp, hồi làm mát cho thiết bị khu vực PX Lò Nung và PX Nghiền Liệu" Chi tiết
13/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Sửa chữa, khôi phục bề mặt bãi chứa nguyên liệu do bị sụt lún, hư hỏng Chi tiết
12/01/2023 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2022 Chi tiết
10/01/2023 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 12-6/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ vận chuyển, thuê kho, quản lý giao nhận tại kho An Sương”. Chi tiết
10/01/2023 Thông báo gia hạn gói thầu Thông báo gia hạn gói thầu số 236/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,2; 161DG03, 162DG01, 132DG01”. Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top